FAQ (needitované z komentářů a zpráv) k rezoluci Babiš:
Není spíš problém v dotacích? Nebylo bylo by lépe je zrušit? Vyberou od nás peníze, složitě je přerozdělí a potom je sem tam někomu dají. Už vidím jak Babiš něco vrací.
Dotace nejsou jediný prostředek pomoci z Evropy: kromě zásadního odstraňování obchodních bariér také EU nabízí třeba levné půjčky, za které můžeme investovat do konkrétních věcí. Bohužel, náš stát se zajímá systematicky hlavně o dotace. Cílem dotací třeba na kohezi je postupné snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými státy či regiony a podpora jejich rozvoje. Dotace nefungují tak, že bychom my nějakou částku zaplatili a vrátily se nám ty stejné peníze. Naopak se celá Evropa skládá na to, aby se zvedala a vyrovnávala úroveň všech členských států, z čehož nakonec benefitují všichni. Česko například v loňském roce z rozpočtu Evropské unie obdrželo o 68,5 miliardy korun více, než do evropské pokladny odvedlo. Celkově Česko od vstupu do EU v květnu 2004 do konce loňského roku do rozpočtu EU zaplatilo 616,8 miliardy korun a získalo z něj 1,43 bilionu Kč!
Ta rezoluce má 11 stránek? No tak to by mohla být před vánoci přeložena do češtiny.
Trochu dřív :) Rezoluce byla ve středu 17. 6. plně přeložena do češtiny. Přeloženou rezoluci najdete na tomto odkazu.
To je sice skvělý, ale kdo to na něm reálně vymůže, když jsme ho až doteď nedokázali dostat do vězení?
Bohužel Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu (a my bychom to rádi změnili), a rezoluce tak neznamená, že se okamžitě něco stane. Je to ale jasná výzva Radě, ať si vyřeší své problémy a že pokud to neudělá, budou mít její návrhy rozpočtů v parlamentu perné chvilky. Stejně tak jsme přibalili řadu doporučení Komisi, která teď bude moci jasně říct: „ano, o tyhle zpřesnění pravidel je zájem a je k tomu parlamentní většina, pojďme to rychle připravit“. My se budeme Komise pravidelně ptát, kde tyhle návrhy jsou. A takovou kontrolu budeme tlačit jak v evropském, tak v českém parlamentu. Pokud máme mít šanci projít současnou krizí, musíme se s korupcí na nejvyšších místech vypořádat.
To by se někomu hodilo. Kdyby to bylo tak jasné už je dávno rozhodnuto. Celá EU je na 2 věci.
Ono to ale jasné je. V rámci kontrolní mise výboru CONT se zjistilo, že Andrej Babiš opravdu je v nepřijatelném střetu zájmů. Závěry kontrolní mise se nyní přetavily do rezoluce, kterou v pátek 19. 6. 2020 schválil Evropský parlament. Samozřejmě je to celé běh na dlouhou trať, protože Andrej Babiš používá všechny triky k tomu, aby celý proces zpomalil. Ušli jsme ale už slušný kus cesty, takže se nebojte, dotáhneme to.
Rezoluce je datována 09.03.2020... jestli se nic nedělo do teď, tak nemám úplnou víru, že najednou bude...
To je bohužel způsobeno koronavirovou krizí. V Evropském parlamentu se musela zavést opatření, začalo se hlasovat na dálku a schvalovaly se pouze velmi nutné zákony k pomoci Evropě z krize. Podařilo se nám ale protlačit rezoluci již v červnu, což je vzhledem k situaci skvělé.
Ten grázl bude argumentovat, že EU nemá co zasahovat do složení vlády členských zemí, s čímž bych za standardních podmínek souhlasil
EU rozhodně nechce zasahovat do složení vlád členských zemí, každá země si demokraticky volí své zástupce a podle nějakých pravidel je následně složena vláda. Evropa pouze chce, aby Andrej Babiš nebyl ve střetu zájmů – a může toho dosáhnout například tím, že kompletně prodá Agrofert (a nebude se schovávat za svěřenecké fondy). Pokud ale chce mít vliv na své zemědělské impérium a pobírat tučné dotace, nemůže sedět na židli premiéra a rozhodovat o nich.
Asi pro vás bude nejlepší, když Agrofert prodá do Německa a budou se ty miliardy danit tam.
Nejprve - pokud by pobíral dotace v Německu v takové míře jako tady, tak by bylo stejně tak hloupé, aby vyjednával o rozpočtu, ze kterého si ty dotace bere. Navíc taková možnost není ani na stole. To s daněmi je ale zajímavé. Chápu, že to vypadá, jako by nám Agrofert odváděl na daních neskutečné peníze. Ale nesmíme zapomenout, že jak Andrej Babiš, tak jeho firmy používají všechny možné triky na hraně zákona, aby do státní kasy odvedli co nejméně. Připomeňme si třeba kauzu korunových dluhopisů: „Babiš jako soukromá osoba koupil od holdingu Agrofert, kde byl majoritním vlastníkem, dluhopisy celkem za 1,5 miliardy korun se zúročením 6 procent. Banky přitom v té době běžně půjčovaly za necelá tři procenta. První dluhopisy si Babiš od Agrofertu koupil v roce 2013 za 1,252 miliardy korun. Korunové dluhopisy byly v té době určitou „dírou v zákoně“, protože se z nich nemusela platit daň. Premiér Andrej Babiš si tak ročně přijde na zhruba 90 milionů, které nemusí danit. Stejně tak je podezření na možné krácení daně u Čapího hnízda. Díky reklamním injekcím si farma Čapí hnízdo přišla na 272 milionů korun, což vyvolalo podezření, že si Agrofert s pomocí výdajů na reklamu snižoval daně.
A zajima to jeste nekoho? Kdyz ho odsoudi posle to zpatky jako kampan a cirkus jede znova
Rezolucí, která byla přijatá v pátek 19. 6. 2020, se celá kauza posunula do roviny: „Tak, teď tu máme většinu Evropy, která říká, že Andrej Babiš jedná proti evropským zákonům. A musí se s tím rozhodně něco dělat, hned.“ Bude na dalších evropských orgánech, aby připravily legislativu a případně žalobu.
Pokud chcete, aby člověk, který vlastní firmu, a je jedo v jakém oboru, nesměl vstoupit do politiky, tak jste buď komunisti nebo pokrytci.
Mně by stačilo, že nebude rozhodovat o dotacích sám pro sebe. Jinak bych rád citoval platné zákony. Český Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.) říká: (1) Veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) až m) nesmí a) podnikat nebo provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, b) být členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která podniká (dále jen „podnikající právnická osoba“), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, nebo c) být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář. Je tedy dané zákonem, že člověk, který jde do politiky, by neměl z podstaty věci podnikat. Je to proto, aby v rámci své veřejné funkce neprosazoval zájmy, které by vedly k jeho zbohatnutí. Myslím, že to dává logiku. My se tu bavíme o tom, že Andrej Babiš nechce přiznat, že je majitelem firmy Agrofert.To je ten problém.
Nadavate na Babiše ale není to chyba našich soudu? a to pirati budou suplovat ceske soudy?
Je chybou české legislativy, že se s takovým jasným případem nedokáže popasovat. Je to prostě dáno tím, že nikdo nepočítal s někým, kdo bude bez skrupulí krok za krokem kličkovat zákony. Nicméně jsme připravili doporučení pro evropskou legislativu, která podobným podvodníkům do budoucna zavře tipec. Vypořádáme se tak jak s Babišem, tak s ostatními, kteří by chtěli po celé Evropě zkoušet něco podobného.
Všichni se mě stále ptají jak pro úplné laiky popsat STŘET ZÁJMŮ.
Lidově? Neměl byste rozhodovat o pravidlech a odměně sám pro sebe. Úplně stručně si opět můžeme pomoci Zákonem o střetu zájmů (159/2006 Sb.), ve kterém se píše: „Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce.“ Pokud bychom to chtěli brát více obecně, stačí kouknout na Wikipedii: „Definice Dennise F. Thompsona z roku 1993 říká: ‚Konflikt zájmů je stav, v němž profesionální úsudek týkající se primárního zájmu (například blaho pacienta nebo validita vědeckého výzkumu) má tendenci být nevhodně ovlivněn sekundárním zájmem (například finančním prospěchem).‘“